System od

 • Zabezpieczenia: Pozostałe systemy i zabezpieczenia
LICENCJA PROGRAMU
ROGER RCP-MASTER 2-4 NAJWAĹťNIEJSZE właściwości:

 • bezpośrednia współpraca z rejestratorami PR602LCD bez konieczności instalacji systemu kontroli dostępu
 • obsługa pracy w trybie zmianowym (dwu-, trzy- i cztero- zmianowym)
 • tworzenie raportĂłw dopasowanych do wymagań uĹźytkownika
 • moĹźliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracownikĂłw
 • automatyczne naliczanie dziennej normy godzin w sytuacji wyjścia słuĹźbowego
 • sprzętowy klucz licencyjny (czytnik RUD-2 albo RUD-3)
PRZEZNACZENIE

RCP Master 2 to aplikacja pracująca w środowisku Windows, służąca do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Program moĹźe przetwarzać informacje o ruchu osĂłb pobrane z systemu kontroli dostępu RACS 4 albo z rejestratorĂłw PR602LCD zarządzanych bezpośrednio z programu RCP Master 2. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposĂłb elektroniczny za pośrednictwem karty zbliĹźeniowej albo kodu PIN. Na podstawie historii logowań program dokonuje analizy obecności, a także wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczegĂłlnieniem okresĂłw składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest asygnowany dla działów kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. System obsługuje 50 pracownikĂłw.Jest to wersja obsługująca do 3 stanowisk.

OPIS

Jest to klucz licencyjny służący do aktywacji programu RCP-MASTER 2, do 50 pracowników, trzystanowiskowy.

CHARAKTERYSTYKA

 • MoĹźliwość bezpośredniej współpracy z rejestratorami PR602LCD bez konieczności instalacji systemu kontroli dostępu
 • Definiowanie rodzajĂłw przejść, dni kalendarza, typĂłw obecności i absencji, maksymalnych i nieznacznych czasĂłw przebywania (np. Maks. Dzienna norma konkretnego typu przerwy)
 • uzupełniające opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
 • MoĹźliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
 • Funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia słuĹźbowego
 • Definicja wymiarĂłw urlopĂłw i raport stanu ich zastosowania
 • indywidualne kalendarze pracy z moĹźliwością korekty kalendarza dla poszczegĂłlnych pracownikĂłw (odpracowywanie, zamiany itp.)
 • MoĹźliwość zdefiniowania stałych albo nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • Obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych rodzajĂłw)
 • Raporty: Grupy pracownikĂłw, Pracownicy, Kalendarze, Punkty rejestracji,
 • Rejestr zdarzeń RCP, Raporty czasu pracy, wymiary urlopĂłw, indywidualne kalendarze itp.
 • MoĹźliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportĂłw zarĂłwno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczegĂłlnych pracownikĂłw
 • Funkcja tworzenia raportĂłw dopasowanych do wymagań uĹźytkownika
 • Eksport raportĂłw w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf), Crystal Reports (.rpt) i XMLV
 • MoĹźliwość samoczynnego rozsyłania jednostkowych raportĂłw pocztą e-mail na adres pracownika
 • Opcja realizacji prostej funkcji kontroli dostępu w oparciu o kontrolery PR602LCD opcjonalnie wyposażone w zewnętrzne czytniki kart zbliĹźeniowych
 • MoĹźliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracownikĂłw
 • Relacyjna, plikowa baza typu MS Access umieszczona na lokalnym komputerze albo w lokalizacji sieciowej
 • MoĹźliwość operacji na bazie z dowolnego innego programu (np. Własna implementacja dopisywania zdarzeń RCP przez system zewnętrzny)
 • Systemy operacyjne: 32-bitowe od Windows 98 wzwyĹź, 64-bitowe od Windows Vista wzwyĹź
 • darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
 • MoĹźliwość importu konfiguracji, a także zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 v4.2.5.38 i wyĹźsze

UWAGA!

 • System licencjonowania RCP Master 2 wymaga uĹźycia klucza licencji i podłączenia do komputera klucza sprzętowego, ktĂłrym moĹźe być czytnik zbliĹźeniowy RUD-2 albo RUD-3 (wybrany klucz sprzętowy naleĹźy zakupić osobno).
 • Program moĹźe być uĹźytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji. UĹźytkowanie wersji ewaluacyjnej nie wymaga podłączenia klucza licencji ani klucza sprzętowego.
 • Warunkiem przeprowadzenia pomyślnej instalacji programu RCP Master 2 jest uruchomienie instalacji na koncie uĹźytkownika z uprawnieniami administratora.
W SKŁAD pakiet WCHODZI:

 • Licencja programu roger rcp-master 2-4 (nr kat.9225)
 • Gwarancja
 • Faktura VAT lub paragon fiskalny

Poznaj ranking najtańszych i najlepszych zabezpieczeń i alarmów

Najlepsze. Pozostałe systemy i zabezpieczenia taniej. Ostrzegamy - ochrona pierwszej klasy.